یکصد و یازدهمین دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری روز پنج شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت و با رضایت ۷۹ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد