یکصد و هفدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی جم برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری " روز شنبه مورخ ۱۸ آذر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی جم ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت ۹۰ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.