یکصد و نوزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پگاه اصفهان برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری " روز شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت پگاه اصفهان ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت ۸۸ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد