یکصد و دوازدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری " روز یکشنبه مورخ ۲۵ تیرماه سال جاری با حضور مدیران کارخانجات تولیدی شهید قندی، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل کارخانه شرکت با موفقیت و رضایت 83 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد. 

  •