کارگاه آموزشی

 

با رقابتی تر شدن فضای اقتصاد جهانی در سال های اخیر، اغلب شرکت ها و صنایع برای بقای خود، ملزم به افزایش بهره وری و سودآوری خود می باشند.

متأسفانه با وجود حضور نیروی کار متخصص و تحصیل کرده در صنایع مختلف کشور، شاهد عدم تسلط کافی این صنایع در حوزه های مرتبط با بهره وری از قبیل بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل و بهره وری انرژی هستیم که این امر، در طی سال های گذشته باعث کاهش بهره وری ودر نتیجه باعث افت ارزش افزوده در صنایع مختلف شده است. طی بررسی وضعیت صنایع مختلف توسط کارشناسان مرکز اموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری، یکی از علل آسیب های جاری، عدم آموزش تخصصی پرسنل شرکت ها در حوزه بهره وری  می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده و در راستای خدمت رسانی و رفع نیاز صنایع و کارخانجات مختلف کشور، مرکز اموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ، اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی حوزه بهره وری در تهران و یا محل شرکت های متقاضی می نماید.

اهداف این نوع از آموزش های مرکز عبارتند از:

  • اشاعه فرهنگ بهره وری در سازمان ها و شرکت های ایرانی

  • ارایه آموزش های کاربردی

 

دوره تخصصی بهره وری 

کارگاه آشنایی با مفاهیم،اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری

دوره آموزشی مدیریت اقتصادی با رویکرد مدیریت بهره وری