دوره آموزشی مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری

سرفصل های دوره:

۱) ارایه مفاهیم مدیریت اقتصادی، بهره وری و ارزش افروده

۲) لزوم انجام تحلیل های اقتصادی در بنگاه های اقتصادی

۳) اندازه گیری و تحلیل ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت در مقایسه با دیگر رقبا

۴) تحلیل اقتصادی ارزش مواد مصرفی شرکت از منظر بهره وری

۵) تحلیل اقتصادی عملکرد نیروی انسانی شرکت از منظر بهره وری

۶) تحلیل اقتصادی هزینه سرمایه شرکت از منظر بهره وری

۷) تحلیل اقتصادی هزینه انرژی مصرفی شرکت از منظر بهره وری

۸) تحلیل میزان اثربخشی فروش شرکت در صنعت مربوطه

 

ویژگی های دوره:

۱) ارایه گواهینامه مورد تایید جشنواره ملی بهره وری پس از اتمام موفق دوره آموزشی

۲) معرفی شرکت کنندگان دوره به عنوان داور جشنوراه ملی بهره وری

۳)امکان معرفی  شرکت کنندگان فعال دوره های آموزشی جهت مشارکت در اجرای پروژه های

   استقرار چرخه مدیریت بهره وری

 

هزینه ثبت نام:

۱) هزینه ثبت نام کارگاه  یک روزه مبلغ(۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)-( ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای اعضا)می باشد.

۲) کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی به عهده شرکت متقاضی است.

۳) به مبالغ فوق ۹% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. 

 

 

فرم ثبت نام:

فرم ثبت نام شرکت های متفاضی در دوره

علاقه مندان جهت حضور و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با سرکار خانم مهندس احمدی

به شماره تماس های ۴۳۰۸۹۲۰۰ تماس حاصل نمایند.