درباره ما

مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران  زیر نظر مرکز مدیریت بهره وری ایران از سال۱۳۸۶ با هدف ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارشناسان صنعت و دانشجویان در حوزه بهره وری شروع به کار نموده است.

از جمله اهداف این موسسه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی کشور به منظور توانمند سازی آنها در زمینه بهره وری
  • انجام پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظامهای  مدیریت و بهره وری متناسب با نیازهای اقتصادی کشور
  • فراهم‌آوردن زمینه‌ها و بسترهای آموزشی لازم برای رشد منابع انسانی ، افزایش ظرفیتها و ارتقای بهره وری، تخصص و مهارت‌های کارکنان و مدیران بنگاه های اقتصادی
  • بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی، جهت آموزش های سریع و ارزان از طریق برگزاری دوره های E-Learning
  • فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز دانشجویان در مقاطع مختلف جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه بهره وری