تماس با ما

تهران – خیابان ولیعصر – روبه روی هتل بزرگ تهران-کوچه ابن سینا-  پلاک ۴- واحد ۴

 مرکز مدیریت آموزش بهره وری

وابسته به

موسسه مدیریت بهره وری هوشمند ایرانیان

تلفن : ۴۳۰۸۹۲۰۰

 

Email: info@irpmc.ir